اسامی برندگان قرعه کشی میهن طلا تابستان 1399 (تاریخ دقیق اعلام می شود)

نفر اول :

نفر دوم :

نفر سوم :

نفر چهارم :

اسامی برندگان قرعه کشی میهن طلا به تاریخ 1 خرداد 1399

نفر اول : احسان فتحی

نفر دوم : مصطفی جعفری بالنگاه

نفر سوم : محمد کریمی

نفر چهارم : افسانه رمضانیان

اسامی برندگان قرعه کشی میهن طلا به تاریخ 18 اردیبهشت 1399

نفر اول : مهری تقی پور

نفر دوم : سید ناصر الدین طاهری

نفر سوم : زهرا نعمتی

نفر چهارم : هانیه حاجی داودلی

برنده بازی 2048 : rgy.zlpr

اسامی برندگان قرعه کشی میهن طلا به تاریخ 28 فروردین 1399

نفر اول : سهیلا صادق زاده

نفر دوم : اندیشه حمیدی

نفر سوم : مهناز آیت وند

نفر چهارم : الهه امن پور

نام کاربری برنده لایو اینستاگرام : minaniniros

اسامی برندگان قرعه کشی میهن طلا به تاریخ 14 فروردین 1399

نفر اول : نادیا سادانی

نفر دوم : مونا البوجنام

نفر سوم : شیما حق شناس

نفر چهارم : پریسا صفایی

نام کاربری برنده لایو اینستاگرام : f_farzan137

اسامی برندگان قرعه کشی میهن طلا به تاریخ 15 اسفند 1398

نفر اول : الهام پاکزاد

نفر دوم : مدیحه فیروزی

نفر سوم : آتوسا نیکوبیان

نفر چهارم : خدیجه آمون

چگونگی ثبت نام و شرایط شرکت در قرعه کشی میهن طلا را در اینجا بخوانید.