شمش بار

استفاده از سنگ های بلک دایموند این کار را نسبت به انگشتر های دیگر متمایز می کند.

رکاب بسیار محکم که امکان سایز شدن را می دهد.

ارسال به صورت تک و عمده

ادامه مطلب