دستبند کامل تراش خود رنگ، که باعث ثابت بودن رنگ می باشد.
دستبند ریخته کاری شده و با دستگاه سی ان سی تراش خورده.
قفل بسیار محکم و طراحی مناسب که باعث ظاهر زیبای دستبند شده.
دانه ها با مفتولی از زیر به هم وصل شده و جوش کاری شده.
تراش این دستبند باعث براقیت شده ولی احتمال گیر کردن به پارچه های حریر و توری را دارد.
اجرت دستبند پایین بوده و به صرفه می باشد.

ادامه مطلب