فروهر ریخته کار با رنگ شوره کاری (زیر خاکی)
همراه با تراش های براق
بسیار ضخیم و محکم، برای استفاده شبانه روز مناسب می باشد.
اجرت متوسط
فروش به صورت تک و عمده

ادامه مطلب