مدال فانتزی سنگ آمونیت (فسیل حلزون) مزین به گل و پروانه های فانتزی همراه با قاب طلای دست ساز

مدال آمونیت طبیعی همراه با زنجیر دارای سنگ زنده و طبیعی فسیل حلزون که حس زنده بودن سنگ، انرژی فوق العاده ای را به شما می دهد.

وزن سنگ از وزن کل کسر شده است.

ادامه مطلب