گوشواره کلاسیک دارای آویز سنگ رنگی

مناسب برای استفاده در مجالس، قابلیت ست کردن رنگ سنگ با لباس شب مورد نظر

راحتی در استفاده

دارای سنگ سیترین اصل که البته وزن سنگ از وزن نهایی محصول کسر شده است.

ادامه مطلب