این محصول دارای نیم ست و دستبند النگویی ست خودش می باشد.
بدون سیاه قلم و رنگ زرد قابل سفارش است.

ادامه مطلب