طراحی جدید و خاص

قسمت رویی دستبند به طول 2 سانتی متر به تعداد 5 حلقه کارتیه کار شده مابقی قسمت ها به صورت زنجیری ظریف

کاملا شیک و خاص مناسب هدیه

ادامه مطلب