وزن دستبند: 11.74 گرم
وزن گوشواره: 5.85 گرم
وزن آویز: 22.19 گرم

وزن کل : 39.78 گرم

ادامه مطلب