وزن آویز: 4.64 گرم
وزن دستبند: 4.06 گرم
وزن گوشواره: 3.91 گرم

وزن کل :12.61 گرم

ادامه مطلب