بدون‌ زنجیر
در این مدال یک رو الله و یک رو محمد حک شده است.
برای استفاده شبانه روز مناسب می باشد.
در زیر مدال یک در کشویی طراحی شده که برای جا گذاری کاغذ فضای مناسبی ایجاد می کند.
محصول تراش خرده و رنگ شوره کاری (زیر خاکی) می باشد.
اجرت پایین
فروش به صورت تک و عمده

ادامه مطلب